header

Saint Germain en de Violette Vlam

De kosmische naam van Meester Saint Germain is  ‘Vrijheid’ . Hij is de hoeder van de Violette Vlam en werkt vurig aan de bevrijding van de mensheid. Door steeds weer te incarneren  -hij had zijn opvaring veel eerder kunnen maken-  wist hij het contact met de mensen meer en meer te verdiepen en te versterken. Hierdoor kon hij altijd al vele zaken verwezenlijken.

 

Opgestegen Meester

 

Incarnaties

Heerser in de zgn. Gouden Tijd (toen Martianen goud dolven in het gebied van de huidige Sahara, 70.000 jaar geleden)


Atlantisch Hogepriester
(Tempel van reinheid, Orde van Meester Zadkiel) (meer dan 11.500 jaar
 geleden)

Hebreeuwse Profeet Samuel  (1100 v. Chr.)


Josef van Nazareth

Sint Alban   (300 n. Chr. - in het huidige St. Albans, Herefordshire, England) Leraar van Proclus (ca 410-411 - 485), in Athene, grondde de Platon Academie, wijdde zich aan de leer van de filosofie, astronomie, mathematiek en grammatica


Merlijn  
 (5e-6e eeuw), adviseur van Koning Arthur

Roger Bacon (ca. 1211 - 1294), Engelse filosoof en natuurwetenschapper


Christan Rozenkruis
- grondlegger van de Orde der Rozenkruisers 
 (ca. 1378 - 1484)

Christopher Columbus (1451 - 1506), Genua - Italië

Paracelsus, Zwitserse Chemicus, Fysicus en Theoloog

Francis Bacon (1561 - 1626) - Engeland, Alchemist, Filosoof en Auteur, werkte onder de naam Shakespear, biologische zoon van Queen Elisabeth

Graaf van Saint Germain (vermoedelijk gestorven 27 februari 1784), (eigenlijk Prins Leopold Georg), noemde zich ook Sanctus Germanus (Heilige Broeder), Comte Bellamare (Venetië), Graaf Schevening (Pisa), Welldone (Leipzig), Rokoczy (Dresden).

Saint Germain

 saintgermain 

Chohan van de 7e straal

(Violet)