header

De nieuwe tijdDe Nieuwe Tijd is de aanduiding voor de tijd die rond 2012 begint, een tijd van Harmonie, Respect en Zelfbewustzijn. Het tijdperk van de intuïtieve mens, die volledig in contact is met zijn Goddelijke kern. Het is geen plotselinge overgang, maar een periode waarin de aarde zichzelf in evenwicht brengt.

Terwijl de oude wereldorde steeds meer gebreken gaat vertonen, worden er de laatste decennia een toenemend aantal Nieuwetijdskinderen geboren. Kinderen die meer intuïtief dan logisch in de wereld staan. Kinderen die zich alleen kunnen toeleggen op zaken waarmee ze zich innerlijk kunnen verbinden.

Nieuwetijdskinderen spelen een belangrijke rol in de overgang naar de Nieuwe Tijd. Zij hebben de taak om hun ouders te transformeren door hen een spiegel voor te houden, zodat ook zij mee kunnen naar de liefdevolle Nieuwe Tijd.

Voor vele ouders is het een grote opgave in deze tijd : hoe kan ik mijn 'overactief' kind het beste begeleiden?
Loslaten is voor velen heel moeilijk, want om te leren loslaten dient u eerst van uw angsten en innerlijke onrust af te raken, en dit is niet zo eenvoudig.  Er is er in deze tijd van haast en spoed en steeds meer opkomende onrust steeds een goed hulpmiddel dat alle onrust en angst verteert en opbrandt, namelijk het middel dat steeds terstond werkt : DE VIOLETTE VLAM.  Het gebruik van de Violette Vlam en een gebed, wat zeer belangrijk is , is de eenvoudigste aanspreekmethode tot God, Jesus, onze Engelen en Helpers.


Bv.: Mijn Almachtige IK BEN- Tegenwoordigheid, God in actie in Mij, Bevelende Heersende Tegenwoordigheid, De Grote Vader Moeder God, De Goddelijke Moeder, De Legioenen van Licht, De Fijnstoffelijke Heilige Lichthiërarchie. De Opgevaren Lichtmeesters, Het Licht van de Grote Centrale Zon Aller Universa. Mijn Perfecte Hoge Licht Bewuste Bescherm- en Begeleidende Engelen, aanhoor mijn gebed, neem het aan en voer het uit op I Am Bevel.


Ik verzeker u, met de juiste positieve intenties zal het resultaat niet lang op zich laten wachten. U kunt dit ook gebruiken bij de Violette Vlam en o.a. vragen dat elke disharmonie en tweedracht terstond met lichaam , ziel en geest in het fijn-en grofstoffelijke verteerd is, Op I Am Bevel.


Door regelmatig te bidden en hulp te vragen, ziet u uw kinderen veranderen en zult u zich veel beter voelen. Het werken met de Violette Vlam heeft een enorme impact in ieders leven. Waarom het niet proberen? De resultaten blijven niet uit.