header

   IK BEN de violette vlam        

I AM the violet flame       

   IK BEN de Violette Vlam
   Werkzaam nu in mij
   IK BEN de Violette Vlam
   Voor Licht slechts buig ik mij
   IK BEN de Violette Vlam
   In machtig Kosmisch vermogen
   IK BEN het Licht van God
   Schijnend ieder uur
   IK BEN de Violette Vlam
   Laaiend als een Zon
   IK BEN Gods Heilige Kracht
   Die iedereen bevrijdt

   Op  I Am Bevel                               

   I AM the Violet Flame
   In action in me now
   I AM the Violet Flame
   To Light alone I bow
   I AM the Violet Flame
   In mighty Cosmic power
   I AM the Light of God
   Shining every hour
   I AM the Violet Flame
   Blazing like a Sun
   I AM God’s Sacred Power
   Freeing every one, on I Am that I Am

I AM THE VIOLET FLAME